முடிஞ்சா என் கேள்விக்கு answer பண்ணு பார்க்கலாம். . . . . . !

 June 01 2013

1. Butter'fly fly agum........ Catter'pillar pillar aguma?

2. Vaazha maram thaar podum! Aana adha vachi road poda mudiyuma??

3. Ennadhan aeroplane mela parandhaalum Petrol poda keelathaan varanum!

4. 'Hand wash'nna kai kazhuvaradhu, 'Face wash'nna mugam kazhuvaradhu, Appa 'brain wash' nna,, braina kazhuvaradhaa??

5. Tea cupla tea irukum.Appa world cupla world irukkuma??

6. Cell moolama sms anuppalaam Aana sms moolama cella anuppa mudiyuma??

7. Adyar Anandhabavan branch Chennai fulla irukkum aanna Adyar Alamarathoda branch adyar-la mattum than irukkum.. ithu than ulagam!

8. Ration card a vatchu simcard vangalam ana sim card a vatchu ration card vanga mudiyuma??

9. Nenga enna than thinee potu koli valathalum athu muta than podum 100 out of 100 elam podathu!

10. Kanna bus stop la bus than vanthu nikum! Ana FULL STOP la FULL vanthu nikuma??

11. Paaku marathula paaku irukum, Theaku marathula thaeku irukum, Aana pana marathula panam irukaadhu..!!!!!

12. Cycle la poana cycling, Train la poana training-a?

13. Mechanical engineer mechanic aagalam aana software engineer software aaga mudiyuma??

14. Kosu kadicha tortoise aethivakkalam aana tortoise kadicha kosu aethivakka mudiyumaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!

15. Key boardla key irrukkum Anna Mother boardla mother irrukkuma??

No comments: